List Przewodniczącej ZG ZKwP Iwony Magdziarskiej-Olesińskiej do Członków Związku

Publikujemy list Przewodniczącej Związku Kynologicznego w Polsce Pani Iwony Magdziarskiej Olesińskiej do Członków Związku. O sytuacji prawnej Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce po uchwałach Zjazdu Delegatów i stanowisku Prezydenta m.st. Warszawy. Publikujemy także aktualny skład osobowy Zarządu Głównego ZKwP

 Zobacz jaki jest skład osobowy ZG ZKwP >>>

ZKwP. Opinia prawna w związku ze stanowiskiem organu nadzoru, Prezydenta m.st. Warszawy

Po ujawnieniu w aktach Krajowego Rejestru Sądowego stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy będącego organem nadzoru nad stowarzyszeniem ZKwP kwestionującym zgodność z prawem uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów ZKwP w dniu 31 maja 2019 r. wyraziłem swój pogląd, że stanowisko to jest z jednej strony formalnie niezaskarżalne zaś z drugiej merytorycznie słuszne; a jedyną drogą do minimalizacji strat wizerunkowych Związku jest wykonanie we własnej wewnątrzzwiązkowej procedurze zaleceń nadzoru.

 Zapoznaj się z analizą prawną >>>

Zmiany w składzie osobowym Zarządu Głównego ZKwP

Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego ZKwP w dniach 7 kwietnia i 14 kwietnia 2019 r. w związku z ustąpieniem z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Pana Profesora Andrzeja Kaźmierskiego  i całego dotychczasowego Prezydium Zarządu Głównego; następnie podczas Zjazdu w dniu 31 maja i na posiedzeniu plenarnym 26 czerwca Zarząd Główny dokonał następujących zmian personalnych w swoim składzie:

 Przejrzyj zmiany >>>

Co dalej z ustawą o zmienie ustawy o ochronie zwierząt ?

6 listopada 2017 r. grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Kilka dni później grupa posłów PO i .N złożyła swój projekt, który de facto niczym nie różił się od projektu posłów PiS. Do dzisiaj projekty nie otrzymały numerów druku sejmowego, czyli - mówiąc w uproszczeniu - nie wyszły z marszałkowskiej zamrażarki. Projekty ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, nie będzą już procedowane w bieżącej kadencji Sejmu RP.

 Co dalej z ustawą ? >>>