Co dalej z ustawą o zmienie ustawy o ochronie zwierząt ?

6 listopada 2017 r. grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Kilka dni później grupa posłów PO i .N złożyła swój projekt, który de facto niczym nie różił się od projektu posłów PiS. Do dzisiaj projekty nie otrzymały numerów druku sejmowego, czyli - mówiąc w uproszczeniu - nie wyszły z marszałkowskiej zamrażarki. Projekty ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, nie będzą już procedowane w bieżącej kadencji Sejmu RP.

 Co dalej z ustawą ? >>>

Definicja psa rasowego w prawie polskim

Polskie prawo nie definiuje pojęcia psa rasowego.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., była ustawą wadliwą. Spod zakazu rozmnażania psów wyłączone zostały hodowle należące do ogólnopolskich stowarzyszeń kynologicznych. Intencją ustawodawcy było poddanie legalnych hodowli kontroli Związku Kynologicznego w Polsce, jako jedynej krajowej organizacji będącej członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI.

 Nowy projekt zdefiniowania pojęcia pies rasowy >>>

Poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

6 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (grupa posłów PiS, przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Czabański). Projekty skierowano do konsultacji społecznych.20 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (grupa posłów PO i .N, przedstawiciel wnioskodawców: Paweł Suski). 27 listopada 2017 r. projekt skierowany został do konsultacji - projekt nie otrzymał jeszcze oznaczenia jako druk sejmowy.

 Poznaj pierwszą wersję projektu >>>