Prawo i fakty w ZKwP. Co dalej ?

17 października 2019 r. Sąd Rejonowy ujawnił w Krajowym Rejestrze Sądowym skład Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, wykreślając ze składu Zarządu trzy osoby, które złożyły reyzgnację, m. in. Panią Annę Rogowską. Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. Sąd Rejonowy odrzucił wniosek osób podających się obecnie za Zarząd Główny o ujawnienie w Krajowym rejestrze Sądowym zmian w składzie Zarządu Głównego dokonanych podczas zebrania delegatów (uznającego się za Zjazd Nadzwyczajny) w dniu 4 września 2019 r.

 Szacunek dla KRS czytaj >>>

Coraz bliżej kurateli nad Związkiem Kynologicznym w Polsce

Na oficjalnej stronie Związku Kynologicznego w Polsce zkwp.pl pojawił się komunikat Pani Anny Rogowskiej uznającej się za Przewodniczącą Zarządu Głównego ZKwP o odbytym w dniu 4 września 2019 r. Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Związku. Na oficjalnej stronie Związku nie uświadczymy jednak informacji o ostrzeżeniu jakigo udzielił Związkowi organ nadzoru w dniu 27 sierpnia 2019 r.

 O zjeździe, który nie był zjazdem >>>

Nieodpowiedzialna reakcja osób podających się za Zarząd Główny ZKwP na działania organu nadzoru

Wobec powzięcia informacji, że osoby podające się za Zarząd Główny ZKwP zwołały na dzień 4 września 2019 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, Prezydent m.st. Warszawy działając jako organ nadzoru ostrzega, że jakiegokolwiek spotkania Delgatów na Zjazd odbytego ze zwołania osób, które nie są Zarządem Głównym Związku, nie uzna za Zajzd Delegatów a wszelkie ewntualne uchwały podjęte przez takie zebranie zaskarży do sądu, ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi dla Związku.

 Spotkanie nie będące zjazdem >>>

ZKwP „wypowiada” umowę adwokatowi Jerzemu M. Majewskiemu

Dzisiaj otrzymałem "wypwiedznie" umowy zawartej ze Związkiem Kynologicznym w Polsce. Wypowiedzenie w imieniu Związku podpisali: pani Anna Rogowska i Pan Andrzej Szutkiewicz. Jest jasne, że otrzymane "wypowiedzenie" traktuję tak, jak na to zasługuje, czyli jako bezskuteczne, bowiem pochodzące od osób nieuprawnionych do reprezentacji Związku Kynologicznego w Polsce.

 O wypowiedzeniu umowy >>>