Nieodpowiedzialna reakcja osób podających się za Zarząd Główny ZKwP na działania organu nadzoru

Wobec powzięcia informacji, że osoby podające się za Zarząd Główny ZKwP zwołały na dzień 4 września 2019 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, Prezydent m.st. Warszawy działając jako organ nadzoru ostrzega, że jakiegokolwiek spotkania Delgatów na Zjazd odbytego ze zwołania osób, które nie są Zarządem Głównym Związku, nie uzna za Zajzd Delegatów a wszelkie ewntualne uchwały podjęte przez takie zebranie zaskarży do sądu, ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi dla Związku.

 Spotkanie nie będące zjazdem >>>