Coraz bliżej kurateli nad Związkiem Kynologicznym w Polsce

Na oficjalnej stronie Związku Kynologicznego w Polsce zkwp.pl pojawił się komunikat Pani Anny Rogowskiej uznającej się za Przewodniczącą Zarządu Głównego ZKwP o odbytym w dniu 4 września 2019 r. Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Związku. Na oficjalnej stronie Związku nie uświadczymy jednak informacji o ostrzeżeniu jakigo udzielił Związkowi organ nadzoru w dniu 27 sierpnia 2019 r.

 O zjeździe, który nie był zjazdem >>>

Nieodpowiedzialna reakcja osób podających się za Zarząd Główny ZKwP na działania organu nadzoru

Wobec powzięcia informacji, że osoby podające się za Zarząd Główny ZKwP zwołały na dzień 4 września 2019 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, Prezydent m.st. Warszawy działając jako organ nadzoru ostrzega, że jakiegokolwiek spotkania Delgatów na Zjazd odbytego ze zwołania osób, które nie są Zarządem Głównym Związku, nie uzna za Zajzd Delegatów a wszelkie ewntualne uchwały podjęte przez takie zebranie zaskarży do sądu, ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi dla Związku.

 Spotkanie nie będące zjazdem >>>