Ostrzeżenie wobec władz Związku Kynologicznego w Polsce

Wobec zignorowania przez osoby podające się za Zarząd Główny ZKwP ("wybrane" 31 maja 2019 r.) stanowiska nadzoru z dnia 15 lipca 2019 r. w dniu 27 sierpnia 2019 r. Prezydent m.st. Warszawy działając jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem Związek Kynologiczny w Polsce, udzielił Związkowi ostrzeżenia. W ostrzeżeniu wskazano, że zwołany przez osoby podające się za …