ZKwP. Opinia prawna w związku ze stanowiskiem organu nadzoru, Prezydenta m.st. Warszawy

Od dnia 6 kwietnia 2019 r. czyli pierwszych zmian w Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce w witrynie ZKwP.info starałem się publikować jedynie informacje z oficjalnych komunikatów strony zkwp.pl o kolejnych zmianach osobowych, unikając publicznie wyrażenia swojej opinii. Po ujawnieniu w aktach Krajowego Rejestru Sądowego stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy będącego organem nadzoru nad stowarzyszeniem ZKwP kwestionującym zgodność z prawem uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów ZKwP w dniu 31 maja 2019 r. wyraziłem swój pogląd, że stanowisko to jest z jednej strony formalnie niezaskarżalne zaś z drugiej merytorycznie słuszne; a jedyną drogą do minimalizacji strat wizerunkowych Związku jest wykonanie we własnej wewnątrzzwiązkowej procedurze zaleceń nadzoru. W zamkniętych grupach dyskusyjnych na facebook’u podkreślałem, że nie staję po stronie tych czy innych osób a moje opinie są wynikiem wnikliwej analizy prawnej, że staję po stronie prawa. Jednak opowiedzenie się po stronie prawa nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do tego, kto wchodzi obecnie w skład Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

W ramach łączącej mnie ze Związkiem umowy zostałem upoważniony do podejmowania działań wizerunkowych na rzecz ZKwP. Jest to nie tylko upoważnienie ale także zobowiązanie. Zobowiązanie wobec Związku i jego Członków, którzy są po prostu zdezorientowani i zaniepokojeni zainstniałą sytuacją. Dlatego – po konsultacji z Członkami Prezydium Zarządu Głównego – podjąłem decyzję o upublicznieniu mojej opinii prawnej (obejmującej także sugestie wizerunowe).

Brak należytej informacji na stronie oficjalnej zkwp.pl – także co do składu Zarządu Głównego – dodatkowo uzasadnia upublicznienie mojej opinii, bowiem wielu Członków ZKwP zwraca się do mnie z prośbą o zajęcie stanowiska i wyjaśnienie aktualnego stanu prawnego Związku. Uważam, że tylko i wyłącznie transparentne działania organów ZKwP mogą ograniczyć straty wizerunkowe powstałe w wyniku zakwestionowania przez organ nadzoru uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów ZKwP w dniu 31 maja 2019 r. Udawanie, że nic się nie stało pogłebia jedynie chaos organizacyjny w Związku i pogłębia straty wizerunkowe.

Decydując się na upublicznienie mojej opinii stawiam się do dyspozycji Zarządu Głównego; jednocześnie apeluję do wszystkich Członków Zarządu Głównego oraz osób powołanych nieskutecznie do jego składu w dniu 31 maja 2019 r. oraz wszystkicj Delegatów na Zjazd o dopowiedzialność i wykonanie zaleceń organu nadzoru Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2019 r.

Jerzy Marcin Majewski
adwokat & lobbysta


Oponia prawna (pobierz w formacie .pdf)